Brandbeveiliging

Vanaf de basis van een brandmeldinstallatie, het programma van eisen, tot en met het rapport van oplevering en certificeren op basis hiervan is Security Center Nederland BV uw juiste partner in brandbeveiliging

Brandbeveiliging

Voor brandbeveiliging bent u bij Security Center Nederland BV aan het juiste adres. Vanaf de basis van een brandmeldinstallatie, het programma van eisen, tot en met het rapport van oplevering en certificeren op basis hiervan is Security Center Nederland BV uw juiste partner in brandbeveiliging. Ook op dit vlak hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel staan, meer nog als bij de overige disicplines in de beveiligingsbranche, immers kan een brand leiden tot menselijk leed.

In de opbouw naar een brandmeldinstallatie als eindproduct dienen een aantal duidelijke stappen te worden gevolgd in de juiste volgorde. Als eerste dient er een z.g.n. PvE, het Programma van Eisen te worden opgesteld. Dit programma van Eisen dient door alle betrokken partijen te worden geaccordeerd zodat een eenduidige onderlegger voor de brandmeldinstallatie ontstaat. In het Programma van Eisen wordt onder andere vastgelegd aan welke criteria de installatie moet voldoen. Dit op basis van het bouwbesluit 2012 welke onlangs in april is bekrachtigd en toepasselijke normen Nen-2535 en bijvoorbeeld de NPR-2576.

In de meeste gevallen en mede vanwege het feit van technische integratie hiervan wordt de ontruimingsinstallatie, conform de Nen-2575 mede in dit PvE opgenomen. Indien het programma van eisen door alle partijen is ondertekend kan het ontwerp, ook wel projectie genoemd, worden aangemaakt door een daarvoor deskundig persoon, de projecteringsdeskundige.

Ook de installatiewerkzaamheden dienen onder verantwoordelijkheid of zelfs door een installatiedeskundige te worden geinstalleerd. Zodra de installatie in bedrijf is genomen en functioneel gereed dient een rapport van oplevering, kortweg RvO genaamd, te worden aangemaakt. Middels dit RvO wordt niet alleen een praktische controle op installatie niveau uitgevoerd maar vind tevens een controle plaats op document niveau. Voor het RvO geld het Programma van Eisen weer als onderlegger. Zoals u ziet is het PvE een zeer belangrijke schakel in dit proces.

Als uiteindelijk het RvO geen NEE conclusies meer bevat kan het certificaat bij de Kiw-NCP worden aangevraagd. Afhankelijk van de inspectie frequentie in het Programma van Eisen kan door het Kiw-NCP een steekproef inspectie worden bedongen, dit gebeurd random. Inspectie freqentie laag betekend een kans van 1:25, midden betekend 1:5 en inspectiefrequentie hoog is 1:1 dus altijd een inspectie.

Om de installatie, conform de Nen-2654, in nominale staat te houden dient er aan de zijde van de gebruiker een beheerder brandmeldinstallaties te worden aangesteld voor de maandelijkse controles, de jaarlijkse controles dienen door een onderhoudsdeskundige te worden uitgevoerd. Door het proces heen bent u een aantal deskundige personen tegen te komen. Binnen Security Center Nederland zijn deze deskundigen vertegenwoordigd onder een aantal Kiwa-NCP procescertificaten, branddetectiebedrijf, onderhoudsbedrijf en erkend brandmeldinstallatie bedrijf. Aangevuld met de VCA en ISO kwalificaties streven wij naar de hoogst mogelijk haalbare kwaliteit.